Vedenie KFC TIBI Horná Kráľová


Ladislav Kokeš prezident klubu
 
 
Výkonný výbor
Emil Rábek viceprezident klubu
Mgr. Ladislav Odráška tajomník
Ing. Ladislav Lencsés ekonóm
Karol Jaroš ml. člen
Michal Lencsés člen
Mário Rábek člen
 
Správna rada
Tibor Rábek predseda
Gustáv Bobula
Tibor Lencsés st.
Ladislav Lenčéš
Michal Lenčéš
Bc.Tibor Lencsés
Vladimír Siládi
Peter Straňák
 
Dozorná rada
Gabriel Lencsés st. predseda
Gabriel Hipp ml.
Ľubomír Kollár

Created by Arnold Creations