História KFC Horná Kráľová

História futbalu sa v našej obci začína písať od roku 1934. Vtedy bola založená telovýchovná jednota s názvom ”Kráľovský športový klub” (KSC – Király Sportclub). Členstvo v počte 22 tvorili hráči mužstva a trojčlenné vedenie na čele s Deziderom Leššom. Vo svojich začiatkoch hrávalo mužstvo len priateľské zápasy so susedmi a okolitými dedinami. Hrávalo sa na ihrisku nad humnami. Prvú kožennú loptu priniesol do Kráľovej študent gymnázia Rudolf Lencsés, veľký futbalový nadšenec, hráč, tréner a funkcionár oddielu.

Do majstrovskej súťaže sa naši futbalisti zapojili v roku 1940 a účinkovali vo východnej skupine okresu Nitra. V tomto ročníku ako nováčikovia obsadili pekné II. miesto.

Po druhej svetovej vojne v roku 1945 nastáva obnovenie športovej činnosti a telovýchovnej jednoty. Výraznejší úspech dosiahlo možstvo až v 60-tych rokoch, kedy si vybojovalo titul majstra okresu Šaľa a postúpili do bývalého nitrianskeho kraja, kde žiaľ zotrvalo len jeden súťažný ročník. Na ďalší úspech fanúšikovia futbalu čakali až 17 rokov do ročníka 1977-78. Vtedy zverenci trénera Ladislava Lencsésa postúpili do krajskej I.B triedy. Výkonnostne a herne si dobre viedli aj neskôr, keď trénerstvo prebral Štefan Muran. Úspešná stránka histórie hornokráľovského futbalu sa viaže k obdobiu 90-tych rokov, keď mužstvo trénoval a viedol Eduard Kováč a keď zaznamenalo postup do I.A triedy, terajšej V. ligy. V súčasnosti hrá naše "A" mužstvo IV. ligu - juhovýchod.

Významný a zaujímavý je aj materiálny rast majetku KFC v jeho 60 ročnej histórii. Keď v roku 1934 sa vychádzalo z takmer nulovej hodnoty majetku KFC, dnes športová organizácia vlastní majetok vo výške viac ako dva milióny korún. Začalo sa to v roku 1954, keď sa vypracovali projekty na výstavbu hopodárskej budovy ( šatne, sprchy, tribúna) už na dnešnom areáli pod Tópartom. Stavba bola ukončená v roku 1958. Následne v roku 1964 za predsedovania Štefana Straňáka sa prikročilo k stavbe betónovej bariérovej ohrady, kde členovia KFC odpracovali 5800 brigádnických hodín. Aktívni boli aj pri stavbe sociálnych zariadení, skladov a pokladne pri vstupe na štadión. V roku 1993 sa vybudovalo potrebné zavlažovacie zariadenie, čo malo priaznivý dopad na vylepšenie trávnatej hracej plochy. O rok neskôr sa vybudovalo a sprevádzkovalo večerné osvetlenie s ôsmimi svetelnými bodmi, ktoré sa využívajú najmä pri tréningoch mužstiev.
Created by Arnold Creations