Nové striedačky na našom štadióne...

22. február 2020V rámci zveľaďovania nášho športového areálu boli cez zimnú prestávku namontované nové striedačky. Náš futbalový klub by chcel týmto poďakovať p. Miroslavovi Tóthovi (Železoobchod Tóth) za poskytnutie materiálu, p. Ladislavovi Kokešovi st.,za naprojektovanie a nášmu hráčovi Fraňovi Kalabovi (I.Ka. - montáže) za zrealizovanie. Na náklady KFC sa ešte v novembri urobili betónové platne pod striedačky a tiež sme zakúpili plastové sedačky. Všetko ostatné nám už vyššie uvedený páni darovali sponzorsky, za čo im patrí naša veľká vďaka!!! Tiež treba poďakovať členom výboru, hráčom, ktorí pracovali či už na odstraňovaní starých striedačiek, pri betonárskych prácach, či osádzaní krásnych nových striedačiek. Náš futbalový klub si veľmi cení každú pomoc a zároveň verí, že po kamerovom systéme budú mať rovnaký úspech aj striedačky. Zároveň dúfame že to nebude posledná rekonštrukcia nášho starého, ale veľmi obľúbeného IHRISKA!

autor článku: KFC
Created by Arnold Creations